Bergen Singh Sabha Gurdwara.jpg

Vi sier hjertelig takk til alle

Norsk: Vi setter pris på alle økonomiske bidrag, store som små. Alle økonomisk bidrag vil bli behandlet konfidensielt hvis ønskelig (merk betalingen med «konfidensiell» ved overføring). Vårt kontonummer er 9521.35.70693. Ta gjerne kontakt med oss per telefon +47 411 44 154‬ eller e-post post@bssg.no ved spørsmål.

English: We appreciate all contributions, both big and small. All financial contributions will be treated confidentially if desired (please write confidential in the bank-message when transferring). Our account number is 9521.35.70693. Feel free to contact us by phone +47 411 44 154‬ or email post@bssg.no if you have questions or want more information.